Verklaring inzake gegevensbescherming

Deze website “www.bplus-green.de” (hierna website) wordt geëxploiteerd door Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG, Domstraße 55-73, 50668 Keulen, Duitsland (hierna “BP”, “wij” of “ons” genoemd).

Voor BP is de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens een bijzondere kwestie. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt u geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) op de website.

1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door BP Unternehmensverwaltungs-GmbH, deze vertegenwoordigd door de directeur Harald Goost

im carré domstrasse
Domstraße 55-73
50668 Keulen,
Tel.: +49 221/ 16 56 0
E-mail: INFO@BP-ONLINE.COM

2 Naam en contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van Bierbaum-Proenen GmbH & Co KG is:
Anne Wansing
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
im carré domstrasse
Domstraße 55-73
50668 Keulen
E-mail: BP-DATENSCHUTZ@BIERBAUM-PROENEN.DE

3 Automatische verwerking van gegevens bij het bezoeken van de website

Beschrijving van de gegevensverwerking:

Bij het oproepen van de website geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens over de toegang tot de website aan onze webserver door, die in een protocolbestand (zogenaamde serverlogfiles) tijdelijk opgeslagen worden.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Het gaat daarbij om datum en tijd van de toegang, opgeroepen domein (bijv. bp-online.com), opgeroepen URL en methode (bijv. “GET /de/couponcampaigns/index/getHint/ HTTP/1.1”), HTTP Status (200), URL van de verwijzende website (de pagina vanuit welke u ons bezoekt), naam van uw internetserviceprovider, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem alsmede uw IP-adres en foutmeldingen

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevens en informatie worden ten behoeve van de garantie van een storingsvrije werking alsmede de veiligheid van de website, met name voor het geval van onrechtmatige toegang of aanvallen op de website, verwerkt. De gegevens en informatie worden verder voor statische doeleinden geanalyseerd om onze website voortdurend te verbeteren. Ze worden gescheiden van andere gegevens die u in het kader van het gebruik van onze website invoert (bijv. registratiegegevens voor het openen van een klantenaccount) tijdelijk opgeslagen. Een toewijzing van de automatisch geregistreerde gegevens aan een bepaalde persoon en identificatie van deze is voor ons niet mogelijk.

De garantie van een storingsvrije werking alsmede de veiligheid van de website, de vaststelling van gebruikersbelangen alsmede de analyse van het gebruikersgedrag vormen rechtmatige belangen van BP. Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO.

Ontvanger van de gegevens:

De gegevens en informatie worden uitsluitend in het kader van bovengenoemde doeleinden aan Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, root360 GmbH, Beethovenstraße 35, 04107 Leipzig, Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland  doorgegeven, die de gegevens zoals hierboven beschreven in opdracht van BP verwerkt.

Duur van de opslag van de gegevens:

Een belangrijk criterium voor ons is dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de verwerking van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, zelfs nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo spoedig mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. 

4 Cookies

Beschrijving van de gegevensverwerking:

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die bij een bezoek aan onze website door onze webserver aan de door u gebruikte browser gestuurd en van daaruit aan uw computer of mobiele eindapparaat (bijv. smartphone, tablet) opgeslagen zijn. Bij uw volgende bezoek aan onze website stuurt uw browser de cookie weer aan ons terug, waardoor wij in staat zijn om u te herkennen. Er wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over bezochte pagina’s op de website, de bezoeksduur of afzonderlijke invoeren van de gebruiker (bijv. login-gegevens) op een website tijdens de bezoeksduur, die bij een nieuw bezoek uitgelezen worden.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar wij zullen u in het volgende privacybeleid informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens per dienst. In de meeste gevallen gaat het om het IP-adres, de URL van de verwijzende website (de pagina van waaruit u ons bezoekt), browsertaal, besturingssysteem, leeftijd, geslacht, interesses, productverkoop, producten in het winkelwagentje, bekeken productinformatie, apparaat, browser en eventueel gebruikte add-ons, resolutie van de computer, bron van bezoekers, gedownloade bestanden, gemiddelde duur van het bezoek en bezochte pagina’s in de winkel. 

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

Cookies zijn enerzijds dringend noodzakelijk om bepaalde functies op de website te kunnen aanbieden, zoals bijv. het winkelmandje. Cookies dienen verder enerzijds voor de gebruiksvriendelijkheid van de website en daarmee voor u als gebruiker (bijv. opslag van login-gegevens) om deze in het login-formulier vooraf te kunnen invullen) en anderzijds om de statistische gegevens van het websitegebruik te registreren en deze ten behoeve van verbetering van het aanbod op de website te kunnen analyseren. Juridische basis is §§ 13 al. 1 S. 2, 15 Abs. 3 TMG. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt echter beslissen uw browser zo in te stellen dat hij cookies afwijst of u informeert, wanneer er een cookie verzonden wordt. 

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in uw browserinstellingen:

 • Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome. 
 • Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari 
 • Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst 
 • Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren 
 • Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren 

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure varieert naargelang de browser. U kunt het beste naar de instructies zoeken in Google met de zoekterm “Delete Cookies Chrome” of “Deactivate Cookies Chrome” in het geval van een Chrome browser.

Duur van de opslag van de gegevens:

De opslagperiode hangt af van het cookie en wordt hieronder nader gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen verscheidene jaren op een computer opgeslagen blijven.

Sessiecookies worden niet permanent op de harde schijf of in het geheugen van uw eindapparaat opgeslagen en worden automatisch gewist wanneer u de browser afsluit. 

U hebt ook controle over hoe lang ze worden bewaard. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook hierboven “Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking”). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd uiterlijk na het intrekken van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onverlet blijft. 

5 Gegevensregistratie door tracking-diensten

5.1 Google Analytics

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de exploitant van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link (HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE) verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomen wordt: Google Analytics deactiveren HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE

Nadere informatie over gebruiksvoor

waarden en gegevensbescherming vindt u op HTTP://WWW.GOOGLE.COM/ANALYTICS/TERMS/DE.HTML c.q. op HTTPS://WWW.GOOGLE.DE/INTL/DE/POLICIES/.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();“ uitgebreid is om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Het gaat daarbij om een IP-adres, URL van de verwijzende website (de pagina van waaruit u ons bezoekt), browsertaal, besturingssysteem, leeftijd, geslacht, interesses, productverkopen, producten in het winkelmandje, bekeken productinfo, apparaat, browser en alle gebruikte add-ons, resolutie van de computer, bezoekersbron, gedownloade bestanden, gemiddelde bezoeksduur en bezochte pagina’s in de shop.

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking dient voor de analyse van het gebruikersgedrag met als doel de website te wijzigen en te optimaliseren en vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO.

U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wij verwijzen naar bovenstaande toelichting, over hoe u het opslaan van de cookies c.q. de verwerking door Google kunt voorkomen.

Ontvanger van de gegevens:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (“Google”), mits u daarvoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar gedurende 26 maanden bewaard. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, zoals Amerikaanse autoriteiten, indien de wet dit voorschrijft, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Als u hebt ingestemd met het gebruik van analyse- en trackingcookies en daar later bezwaar tegen wilt maken, kunt u dat op elk moment doen in de cookiebanner of de cookie-instellingen via onze website. Als alternatief kunt u een zogenaamde add-on installeren in uw browser. Hiervoor kunt u de volgende link volgen, die u naar de Google-pagina brengt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.” 

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens worden voor een looptijd van 26 maanden opgeslagen.

5.2 Google Advertenties

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking:

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als een online marketing maatregel om reclame te maken voor onze producten en diensten. Op deze manier willen wij de aandacht van meer mensen vestigen op de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op internet. In het kader van onze reclamemaatregelen via Google Ads maken wij op onze website gebruik van de conversietracking van het bedrijf Google Inc. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van dit gratis opsporingsmiddel kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan we dieper in op de vraag waarom we conversietracking gebruiken, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze website. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen wij ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten/baten-factor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de conversietool van Google Ads.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Een conversie vindt plaats wanneer u van een louter geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een handelende bezoeker. Dit gebeurt wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met de conversietool van Google registreren wij wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of producten zijn gekocht, diensten zijn gebruikt of gebruikers zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Informatie over Google Ads conversie tracking op onze website:

Wij gebruiken Google Ads om op andere websites de aandacht te vestigen op ons aanbod. Het doel is ervoor te zorgen dat onze reclamecampagnes alleen die mensen bereiken die in onze aanbiedingen geïnteresseerd zijn. Met de conversie tracking tool kunnen we zien welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. We zien hoeveel klanten op een bepaald apparaat interactie hebben met onze advertenties en vervolgens overgaan tot een conversie. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en bijgevolg onze online-marketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens verder gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog individueler op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden opgeslagen met Google Ads conversie tracking?

Wij hebben een conversie tracking tag of code snippet op onze website geïntegreerd om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads-advertenties klikt, wordt de “Conversion”-cookie door een Google-domein op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de details van de belangrijkste cookies voor Google’s conversie-tracering:

 • Naam: Conversie; Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ311830885-3; Doel: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen; Vervaldatum: na 3 maanden
 • Naam: _gac; Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE; Doel: Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren; Vervaldatum: na 3 maanden

Opmerking: Het _gac cookie verschijnt alleen in verband met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, aangezien Google ook andere cookies voor analytische doeleinden gebruikt.

Zodra u op onze website een actie uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, zullen wij en Google herkennen dat u ons via onze Google Ads-advertentie hebt gevonden. De cookie wordt gelezen en teruggestuurd naar Google Ads met de conversiegegevens. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversietracking van Google Ads kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam “__gads” of “_gac” onder ons domein worden geplaatst. Sinds september 2017 wordt diverse campagne-informatie van analytics.js opgeslagen met het _gac cookie.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens versleuteld en op beveiligde servers opgeslagen. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonsgegevens doorgegeven. De cookies genaamd “Conversion” en “_gac” (die wordt gebruikt in combinatie met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan de conversietracking van Google Ads. Als u de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uitschakelt via uw browser, blokkeert u het bijhouden van conversies. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van het opsporingsinstrument. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Dit werkt voor elke browser iets anders. Hier vindt u instructies over hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

 • Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome.
 • Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari
 • Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst
 • Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren
 • Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle “reclamecookies” gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 (1) lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google Ads Conversion Tracking.

Van onze kant is er ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze onlinedienst en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Ads Conversion Tracking als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de beveiliging van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Als u meer wilt weten over gegevensbescherming bij Google, raden wij u het algemene privacybeleid van Google aan: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5.3 Google Tag Manager

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze Tag Manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Via de Google Tag Manager kunnen wij codeonderdelen van verschillende trackingtools die wij op onze website gebruiken, centraal integreren en beheren.

In deze privacyverklaring willen wij nader toelichten wat Google Tag Manager doet, waarom wij het gebruiken en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

De Google Tag Manager is een organisatie-instrument waarmee wij website-tags centraal en via een gebruikersinterface kunnen opnemen en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website registreren (bijhouden). Daartoe worden delen van de JavaScript-code in de broncode van onze pagina ingevoegd. De tags zijn vaak afkomstig van Google-interne producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags voeren verschillende taken uit. Zij kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools met gegevens voeden, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers over meerdere websites volgen.

Welke gegevens worden opgeslagen door de Google Tag Manager?

De Tag Manager zelf is een domein dat geen cookies instelt of gegevens opslaat. Het fungeert als een eenvoudige “beheerder” van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalyse-instrumenten. De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter volledig anders met de geïntegreerde tags van de verschillende webanalyse-instrumenten, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden verschillende gegevens over uw webgedrag gewoonlijk verzameld, opgeslagen en verwerkt met behulp van cookies. Lees hiervoor onze privacyteksten over de individuele analyse- en traceringsinstrumenten die wij op onze website gebruiken.

In de accountinstellingen van de Tag Manager hebben wij Google toestemming gegeven om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Dit gaat echter alleen over het gebruik en de inzet van onze Tag Manager en niet over uw gegevens die via de codedelen zijn opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij geven dus toestemming voor het anoniem delen van onze websitegegevens. Welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven, konden wij – ondanks langdurig onderzoek – niet te weten komen. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Benchmarking vergelijkt onze eigen resultaten met die van onze concurrenten. Processen kunnen worden geoptimaliseerd op basis van de verzamelde informatie.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op de eigen servers van Google. De servers zijn over de hele wereld verspreid. De meeste bevinden zich in Amerika. U kunt precies zien waar de servers van Google zich bevinden op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.

Hoe lang de afzonderlijke tracking tools uw gegevens opslaan, kunt u lezen in onze afzonderlijke teksten over gegevensbescherming voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze teksten over gegevensbescherming voor de afzonderlijke tracking tools vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt wissen of beheren.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van de Google Tag Manager is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Tag Managers kunnen we de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Niettemin gebruiken wij de Google Tag Manager alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de beveiliging van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden wij u de FAQ’s op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html aan.

5.4 Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van de marketingtool Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De Facebook-pixel is een deel van een JavaScript-code met behulp waarvan wij de activiteiten van bezoekers aan onze website kunnen analyseren. Deze analysetool werkt door het laden van een aantal functies zodra iemand een actie (een zogenoemd event) uitvoert. Dergelijke acties zijn bijvoorbeeld het toevoegen van een artikel aan het winkelwagentje of het voltooien van een bestelling. Wij gebruiken de Facebook-pixel voor het meten van de effectiviteit van onze advertenties, voor het vastleggen en uitvoeren van dynamische doelgroepgerichte reclamecampagnes en voor het analyseren van de effectiviteit van conversies. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij tijdens het gebruik van Facebook of van andere websites, die deze pixel eveneens gebruiken, advertenties (‘Facebook-ads’) laten zien die voor u interessant kunnen zijn. Tevens kunnen wij met behulp van de Facebook-pixel informatie verwerken over uw activiteiten buiten Facebook om. Bij deze informatie gaat het onder andere om gegevens over uw devices, door u bezochte websites, uw bestellingen, door u bekeken advertenties en uw gebruik van de website. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u een Facebook-account hebt of bij Facebook bent ingelogd.

Hebt u een Facebook-account, dan kunt u deze functie op HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SETTINGS/?TAB=ADS# uitschakelen. Op HTTPS://DE-DE.FACEBOOK.COM/ADS/SETTINGS vindt u meer informatie over het uitschakelen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook en andere bedrijven die zijn aangesloten bij de European Interactive Digital Advertising Alliance.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u op HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY.

5.5 Retargeting

Om u voor producten die voor u relevant zijn en u ook daadwerkelijk interesseren, ook op andere websites individueel advies te kunnen geven, gebruikt deze website retargeting-technologieën van Google Analytics (punt 5.1), belboon (punt 5.3), adform (punt 5.4) en facebook-pixel (punt 5.5). Zodoende wordt u met onze reclame ook gericht aangesproken op andere websites, wanneer u reeds eerder interesse voor ons aanbod hebt getoond. Het is onze taak om onze reclame voor aantrekkelijk en relevant vorm te geven. De weergave van de reclamemiddelen vindt bij het retargeting plaats op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Over cookies vlg. boven punt 4. Tegen deze analyse van uw gebruikersgedrag kunt u op ieder willekeurig moment bezwaar maken. Hoe dit functioneert kunt in de punten 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 nalezen.

5.6 Hotjar

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking:

Wij gebruiken Hotjar by Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) op onze website voor het statistisch analyseren van bezoekersgegevens. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van u als gebruiker op onze website analyseert door middel van een combinatie van analyse- en feedbacktools. Wij ontvangen rapporten en visuele voorstellingen van Hotjar die ons laten zien waar en hoe u “beweegt” op onze site. Persoonsgegevens worden automatisch geanonimiseerd en bereiken nooit de servers van Hotjar. Dit betekent dat u als websitegebruiker niet persoonlijk wordt geïdentificeerd en dat wij toch veel te weten komen over uw gebruikersgedrag.

Zoals hierboven vermeld, helpt Hotjar ons bij het analyseren van het gedrag van onze sitebezoekers. Deze tools die Hotjar aanbiedt zijn onder andere heatmaps, conversietrechters, bezoekersregistratie, inkomende feedback, feedbackpolls en enquêtes (meer informatie hierover vindt u op https://www.hotjar.com/). Op die manier helpt Hotjar ons om u een betere gebruikerservaring en dienstverlening te bieden. Enerzijds levert het een goede analyse op van het onlinegedrag, anderzijds geeft het ons goede feedback over de kwaliteit van onze website. Want naast alle analytische aspecten, willen we natuurlijk ook gewoon uw mening over onze website weten. En met de feedback tool, is dat precies wat we kunnen doen.

De laatste jaren is het belang van gebruikerservaring op websites aanzienlijk toegenomen. En met een goede reden. Een website moet zo worden gebouwd dat u zich als bezoeker op uw gemak voelt en gemakkelijk uw weg vindt. Dankzij de analyse- en feedbacktools van Hotjar kunnen we onze website en ons aanbod aantrekkelijker maken. De heatmaps van Hotjar zijn bijzonder waardevol voor ons. Heatmaps zijn een vorm van weergave voor de visualisatie van gegevens. Via de heatmaps van Hotjar kunnen we bijvoorbeeld heel precies zien waar u graag op klikt, op tikt en waar u scrollt.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt?

Terwijl u door onze website bladert, verzamelt Hotjar automatisch informatie over uw gebruikersgedrag. Om deze informatie te kunnen verzamelen, hebben wij onze eigen traceercode op onze website geïnstalleerd. De volgende gegevens kunnen worden verzameld over uw computer of browser:

 • IP-adres van uw computer (verzameld en opgeslagen in anoniem formaat).
 • Schermgrootte
 • Browserinformatie (welke browser, welke versie, enz.)
 • Uw locatie (maar alleen het land)
 • Uw voorkeurstaalinstelling
 • Bezochte webpagina’s (subpagina’s)
 • Datum en tijd van toegang tot een van onze subpagina’s (webpagina’s)

Daarnaast slaan cookies ook gegevens op die op uw computer worden geplaatst (meestal in uw browser). Daarin worden geen persoonsgegevens verzameld. Hotjar geeft in principe geen verzamelde gegevens door aan derden. Hotjar wijst er echter uitdrukkelijk op dat het soms noodzakelijk is gegevens te delen met Amazon Web Services. In dat geval worden delen van uw gegevens op hun servers opgeslagen. Amazon is echter gebonden door een geheimhoudingsplicht om deze gegevens niet openbaar te maken.

Slechts een beperkt aantal personen (Hotjar werknemers) hebben toegang tot de opgeslagen informatie. De Hotjar-servers zijn beschermd door firewalls en IP-restricties (alleen toegang tot goedgekeurde IP-adressen). Firewalls zijn beveiligingssystemen die computers beschermen tegen ongewenste netwerktoegang. Ze zijn ontworpen om als een barrière te fungeren tussen Hotjar’s beveiligde interne netwerk en het Internet. Verder maakt Hotjar voor zijn diensten gebruik van bedrijven van derden, zoals Google Analytics of Optimizely. Deze bedrijven kunnen ook informatie opslaan die uw browser naar onze website stuurt.

Duur van de gegevensopslag:

Wij hebben op onze website een trackingcode opgenomen die naar Hotjar-servers in Ierland (EU) wordt doorgestuurd. Deze tracking code neemt contact op met Hotjar’s servers en stuurt een script naar uw computer of apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. Het script verzamelt bepaalde gegevens met betrekking tot uw interactie met onze website. Deze gegevens worden vervolgens naar de servers van Hotjar gestuurd voor verwerking. Hotjar heeft zichzelf een gegevensbewaringsperiode van 365 dagen opgelegd. Dit betekent dat alle door Hotjar verzamelde gegevens die ouder zijn dan een jaar, automatisch weer worden verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Hotjar slaat geen van uw persoonlijke gegevens op voor analyse. Het bedrijf adverteert zelfs met de slogan “We track behaviour, not individuals”. U hebt ook altijd de mogelijkheid om het verzamelen van uw gegevens te voorkomen. Ga hiervoor gewoon naar de “Opt-out pagina” en klik op “Deactiveer Hotjar”. Wij wijzen u erop dat het wissen van cookies, het gebruik van de privé-modus van uw browser of het gebruik van een andere browser tot gevolg zal hebben dat er opnieuw gegevens worden verzameld. Verder kunt u ook de “Do Not Track”-knop in uw browser activeren. In de Chrome browser, bijvoorbeeld, moet u op de drie balkjes rechtsboven klikken en naar “Instellingen” gaan. Daar, in de sectie “Privacy”, vindt u de optie “Stuur een “Do Not Track” verzoek bij browsertoegangen”. Activeer nu gewoon deze knop en er zullen geen gegevens verzameld worden door Hotjar.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking:

Voor het gebruik van Hotjar is uw toestemming nodig, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld met behulp van webanalysetools.

Meer details over het privacybeleid en welke gegevens op welke manier door Hotjar worden verzameld, zijn te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=311916395.

6 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Ter weergave van ons keurmerk Trusted Shops en de eventueel verzamelde beoordelingen alsmede voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Na het afronden van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische one-way-functie is gehasht, aan Trusted Shops GmbH doorgegeven. Dit dient om te controleren of u reeds voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent aangemeld en is derhalve noodzakelijk voor de vervulling van onze en de doorslaggevende legitieme belangen van Trusted Shops bij het bieden van de in elk afzonderlijk geval aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. In dat geval vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u zich nog niet voor de diensten heeft ingeschreven, zal u later de gelegenheid worden geboden dit voor de eerste maal te doen. Verdere verwerking na registratie is ook afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH gewist en is een persoonlijke verwijzing dan niet meer mogelijk.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking dient ter optimalisering van het plaatsen van ons aanbod en vormt een rechtmatig belang van SP, Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking tegen ons of Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 13.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming. 

Ontvanger van de gegevens:

De Trustbadge en de daarmee verworven diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, waaraan de gegevens worden doorgegeven. Verdere persoonsgerelateerde gegevens worden enkel aan Trusted Shops overgedragen, indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, of u zich reeds voor het gebruik geregistreerd hebt of zich reeds voor het gebruik geregistreerd hebt. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops getroffen contractuele overeenkomst.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

7 Newsletter en e-mailproductadvies

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Wij verzenden regelmatig e-mail-Newsletters en e-mail-productadviezen, waarvoor u zich in onze online shop met uw e-mailadres kunt registreren. Wij analyseren bovendien uw gebruiks- en leesgedrag met betrekking tot ontvangen e-mails.

Welke gegevens worden verwerkt:

Het gaat daarbij om naam, firma en e-mailadres om informatie over wanneer u de Newsletter geopend hebt en op welke links u in de Newsletter geklikt hebt en welke afbeeldingen u daarin opgeroepen hebt, gebruikte e-mailcliënten alsmede bij shopklanten bovendien het tijdstip van de laatste bestelling en de gemiddelde bestelwaarde van de klanten.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens voor de toezending is uw toestemming conform art. 6 al. 1 lit. a) DSGVO en § 7 al. 2 nr. 3 UWG.

Bij de bestelling van onze Newsletter vragen wij apart om uw toestemming en verifiëren deze door de zgn. double-opt-in-procedure. Daarvoor wordt u na bestelling van de Newsletter een zgn. check-mail aan uw e-mailadres gezonden, die een bevestigingslink bevat, waarop u voor de definitieve bestelling van de Newsletter moet klikken. Zonder deze bevestiging ontvangt u de Newsletter niet.

Uw toestemming kunt u op ieder willekeurig moment door afmelding via de in iedere Newsletter aangegeven link of door mededeling aan ons herroepen. De rechtmatigheid tot nu toe van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door een herroeping onaangetast.

Als wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een artikel of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons voor om u ook zonder toestemming regelmatig offertes over soortgelijke producten, net als de reeds gekochte uit ons assortiment, via e-mail toe te sturen. Hierin bestaat een rechtmatig belang. Juridische basis is in dit geval art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO en § 7 al. 3 UWG.

U kunt op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door een bericht aan ons of via een daarvoor bestemde link in de reclamemail, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan.

De gegevensverwerking ten behoeve van de analyse van uw gebruiks- en leesgedrag met betrekking tot de Newsletter alsmede uw koopgedrag vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis van de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 13.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Ontvanger van de gegevens:

De gegevens worden uitsluitend in het kader van bovengenoemde doeleinden aan Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg doorgegeven, die de gegevens zoals hierboven beschreven in opdracht van BP verwerkt/verwerken.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven gedurende de periode van uw abonnement van de Newsletter opgeslagen. Als u de Newsletter opzegt of bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking voor dit doeleinde, blijven uw gegevens uitsluitend nog met als doel te voldoen aan de wettelijke bewaarplichten tijdens de duur van hun geldigheid opgeslagen.

8 Gegevensverwerking bij contactopname

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Bij de contactopname met ons (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of contactformulier) wordt uw informatie ten behoeve van de bewerking van uw aanvraag of van uw overige verzoek alsmede voor het geval dat er vervolgvragen ontstaan, verwerkt.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

voor- en achternaam, firma*, postadres, telefoonnummer. e-mailadres, e-mailcommunicatie, evt. klantnummer, inhoud van de aanvraag of van het verzoek.

*Bij gegevens betreffende juridische personen gaat het evt. niet om persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de DSGVO, zodat de DSGVO en andere wetten gegevensbescherming in dit geval niet gelden, vgl. overweging 14 van de DSGVO

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO.

U hebt het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 13.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven na definitieve afhandeling van uw aanvraag of van uw verzoek voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

9 Gegevensverwerking bij catalogusbestelling

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

U hebt op onze website de mogelijkheid om kosteloos catalogussen, brochures en andere informatie aan te vragen. Daarvoor worden uw gegevens en informatie ten behoeve van de bewerking van uw aanvraag verwerkt.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

voor- en achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, e-mailcommunicatie evt. uw commentaar, alsmede de vermelding, welke catalogus, welke brochure en/of welke verdere informatie u zou willen ontvangen.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking vindt plaats met uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a) DSGVO), die u op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst kunt herroepen; de rechtmatigheid tot nu toe van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door een herroeping onaangetast. Hij vormt een rechtmatig belang van BP. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 13.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking is voor het overige voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract tussen u en BP noodzakelijk. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. b) DSGVO.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven na definitieve afhandeling van uw aanvraag voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

10 Gegevensverwerking bij bestellingen

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Voor de uitvoering en afhandeling van uw bestellingen verwerken wij u persoonsgerelateerde gegevens. U hebt de mogelijkheid om als gast in te kopen of een met wachtwoord beveiligde klantenaccount te openen. Hier kunt u gegevens over uw bestellingen bekijken, uw adresgegevens, bankverbinding etc. beheren. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken.

Welke gegevens worden verwerkt:

firma*, aanhef, voornaam/namen, achternaam, bestelde artikelen, leveradres, factuuradres, betaalwijze, verzendwijze, informatie of bestelling voor kapitaalvennootschap; privé-persoon; praktijken, kleine industrie, personenvennootschap, freelancer en/of zelfstandige, branche, geboortedatum, e-mailadres en wachtwoord

*Bij gegevens betreffende juridische personen gaat het evt. niet om persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de DSGVO, zodat de DSGVO en andere wetten gegevensbescherming in dit geval niet gelden, vgl. overweging 14 van de DSGVO.

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking is ten behoeve van de toelichting en daaropvolgende nakoming van het contract tussen u en BP over het kopen en de toezending van goederen noodzakelijk. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. b) DSGVO.

Ontvanger van de gegevens:

BP geeft deze gegevens door aan pakketdienstverleners, bezorgbedrijven, krediet- en creditcardinstellingen of andere betalingsdiensten (PayPal, Sofortüberweisung) die door u zijn geselecteerd als onderdeel van het betalingsproces ten behoeve van de afwikkeling van het contract.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven gedurende de periode van uw registratie als gebruiker alsmede voor het overige voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

11 Kredietwaardigheidscontrole / melding aan kredietbureaus

Beschrijving van de gegevensverwerking:

Om u de betaalwijze aankoop op rekening te kunnen aanbieden, voeren wij vóór het weergeven van de aan u aangeboden betaalwijzen een zogenaamde kredietwaardigheidscontrole uit. Daarvoor wordt ook informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe en kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures ingewonnen. Na het invoeren van uw contact- en factuurgegevens wordt uw toestemming voor het aanvragen van een kredietwaardigheidscontrole in de vorm van een door u te bevestigen controlevakje ingewonnen.

Als u een betaling aan ons niet verricht ondanks dat deze opeisbaar is, geeft BP uw gegevens over die niet-contractuele afwikkeling (hoogte van onze open vordering(en), bijbehorende goederen alsmede uw naam en uw adresgegevens onder de voorwaarden van § 31 al. 2 BDSG (bijv. als de betalingsplicht door een vonnis vastgesteld is of u de vordering erkend hebt) door aan unzer, Inkassodienstleister, und Partner [UNIVERSUM Inkasso GmbH, UNIVERSUM Payment Solution GmbH].

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Uw naam, uw geboortedatum en uw adres, verdere informatie over de hoogte van de vorderingen, die door u gekochte goederen en de opeisbaarheid van de vordering alsmede informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe en kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens.

Doel en juridische basis van de gegevensverwerking:

Het doel van de gegevensverwerking is vast te stellen dat u over de noodzakelijke kredietwaardigheid beschikt, om uw verbintenisrechtelijke verplichtingen tegenover BP in het geval aan een voorafgaande prestatie van BP te voldoen. Juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6 al. 1 lit. a) en art. 22 al. 2 lit. c) DSGVO. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst door mededeling aan ons herroepen. De rechtmatigheid tot nu toe van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door een herroeping onaangetast.

De gegevensoverdracht in het geval van uw niet-betaling ondanks opeisbaarheid bij aanwezigheid van de voorwaarden van § 31 al. 2 BDSG vormt een rechtmatig belang in BP. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. f) DSGVO. U hebt het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie over uw recht tot bezwaar vindt u onder punt 10.7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Ontvanger van de gegevens:

BP geeft de gegevens door aan en wint informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe en kredietwaardigheidsinformatie in op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens van: Schufa Holding AG, CRIF Bürgel GmbH, Unzer GmbH, Universum Business GmbH, Bisnode D & B Austria GmbH.

Duur van de opslag van de gegevens:

De gegevens blijven gedurende de periode van uw registratie als gebruiker alsmede voor het overige voor de periode van de commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten opgeslagen.

12 Gegevensverwerking bij online sollicitaties

Beschrijving en doeleinde van de gegevensverwerking:

Ons online aanbod omvat een overzicht over vacatures in onze onderneming en de mogelijkheid om bij ons via e-mail naar vrije posities of ook op eigen initiatief bij ons te solliciteren.

Welke informatie en gegevens worden verwerkt:

Voor de beoordeling van uw sollicitatie hebben wij informatie over uw persoon nodig (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en uw professionele ontwikkeling alsmede verdere documentatie als foto’s en diploma’s. Uw gegevens en documenten worden uitsluitend voor de bewerking en beoordeling van uw sollicitatie verwerkt.

Juridische basis van de gegevensverwerking:

De gegevensverwerking is voor de uitvoering van een maatregel voorafgaande aan het contract tussen u en BP noodzakelijk. Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. b) DSGVO.

Duur van de opslag van de gegevens:

Als wij u voor uw sollicitatie geen toezegging kunnen doen, blijven uw gegevens en documenten na toezending van de afwijzingsbrief uitsluitend nog voor doeleinden om aan commercieel-rechtelijke en fiscale bewaarplichten te voldoen opgeslagen en worden ze vervolgens gewist.

13 Uw rechten

Als persoonsgerelateerde gegevens door u verwerkt worden, bent u betroffen persoon in de zin van DSGVO en hebt u de volgende rechten tegenover BP:

13.1 Recht op informatie (art. 15 DSGVO)

U kunt van BP een bevestiging eisen over het feit of persoonsgerelateerde gegevens, die op u betrekking hebben, door ons verwerkt worden. Als dit het geval is, kunt u van ons informatie over deze persoonsgerelateerde gegevens alsmede verdere, in art. 15 DSGVO vermelde informatie eisen.

13.2 Recht op correctie (art. 16 DSGVO)

U hebt recht op onmiddellijke correctie en/of completering tegenover BP, indien de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De completering kunt u ook door middel van een aanvullende verklaring eisen.

13.3 Recht op wissen (art. 17 DSGVO)

U kunt van BP eisen dat de persoonsgerelateerde gegevens die betrekking hebben op u onmiddellijk gewist worden, indien een van de in art. 17 al. 1 DSGVO vermelde redenen van toepassing is.

Als BP de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en wij conform art. 17 al. 1 DSGVO verplicht zijn deze te wissen, dan treffen wij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, die de persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, erover te informeren dat u als betroffen persoon van hem het wissen van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens eist.

Het recht op wissen bestaat niet onder de in art. 17 al. 3 DSGVO vermelde voorwaarden.

13.4 Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)

Onder de in art. 18 al. 1 DSGVO vermelde voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben eisen.

Als de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – uitsluitend met uw toestemming of voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat verwerkt worden.

Als de beperking van de verwerking volgens bovenstaande voorwaarden beperkt is, wordt u door ons geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven.

13.5 Recht op verwittiging (art. 19 DSGVO)

Als BP de persoonsgerelateerde gegevens die betrekking op u hebben meegedeeld, gewist of de verwerking ervan beperkt hebt, delen wij aan alle ontvangers, aan wie persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben openbaar zijn gemaakt, deze correctie, het wissen van de bestanden of beperking van de verwerking mee, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of aan onevenredige kosten gekoppeld is,

Op aanvraag informeren wij u over deze ontvangers.

13.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)

U hebt onder de in art. 20 al. 1 DSGVO vermelde voorwaarden het recht om de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens die u aan BP ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, gangbaar en door machine leesbaar formaat te ontvangen en door te geven. U kunt ook eisen dat de persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben direct door BP aan een andere verantwoordelijke doorgegeven worden, indien dit technisch haalbaar is.

13.7 Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie, op ieder willekeurig moment tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, die op grond van art. 6 al. 1 lit. e of DSGVO plaatsvindt, bezwaar te maken.

BP verwerkt de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer, tenzij wij absolute beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van rechten dient.

Als de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden om voor directe reclame te zorgen, hebt u het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens met als doeleinde het plaatsen van dergelijke reclame: dit geldt ook voor het profiling, voor zoverre het met dergelijke directe reclame in verbinding staat.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame, dan worden de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

13.8 Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming op ieder willekeurig moment te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping plaatsgevonden verwerking niet aangetast.

13.9 Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een ander administratief of juridisch rechtsmiddel hebt u het recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke schending, wanneer u van mening bent dat met de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens de DSGVO geschonden wordt.

De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht is ingediend, informeert de auteur van het bezwaar over de stand en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een juridisch rechtsmiddel volgens art. 78 DSGVO.